MẠNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM (VinaREN)


Bộ KH&CN là cơ quan chủ quản VinaREN. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia là cơ quan thực hiện chức năng tổ chức triển khai và quản lý VinaREN. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia xúc tiến việc xây dựng và phát triển mạng trục VinaREN và kết nối quốc tế, là đầu mối kế hoạch hoạt động chung hàng năm của VinaREN.

Các tổ chức đầu mối thông tin KH&CN trong nước được kết nối thông qua mang VinaREN. Các cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu và đào tạo, người dùng tin có thể truy cập nguồn tin KH&CN phong phú, đa dạng phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm:

1. CSDL Tàiliệu KH&CN Việt Nam
2. CSDL Kết quả nghiên cứu
3. CSDL ProQuest Central
4. CSDL Thông tin Công nghệ
5. Sản phẩm thông tin KH&CN của NASATI:
a. Thông tin nhiệmvụ KH&CN
b. Tổng luận khoa học công nghệ
c. Sách KH&CN Việt Nam
d. Sách KH&CN thế giới

Thành viên VinaREN vào Danh mục CSDL để truy cập vào các CSDL đó


Người chịu trách nhiệm chính : TS Trần Đắc Hiến 24. Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội | Tel: (84-4)39349119 - (84-4)39349923
E-mail: vinaren@vista.gov.vn

Số lượt truy cập:43486